Pasar al contenido principal

sefac euskadi

sefaceuskadi@sefac.org
Fecha creación: Junio 2015
Ejecutiva: mayo 2021-2025

Presidenta

Sonia Saenz de Buruaga Perez de Atxa

Vicepresidente

Ibon Mokoroa González

Secretaria

Mª del Mar Hormaechea Abaitua

Tesorera

Ana del Carre López

Vocales

Leyre Gaztelurrutia Lavesa

Leire Andraca Iturbe

Olatz Bilbao Gracia

Saioa Gomez Zorita